how to search person by email id atlanta ga public records people search cell phone number wicomico county public records find this telephone number telephone directory assistance usa storing phone numbers in a database sevier county tn public records

Wat is Energetische Therapie en hoe werkt het?

Energetische Therapie is energie

Energetische Therapie is een eeuwenoude additieve/complementaire behandelwijze wat wil zeggen dat het uitstekend samen gaat naast een behandeling uit het reguliere circuit, of als aanvulling, maar niet in plaats daarvan.

Het is een natuurlijke behandelwijze, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van medicijnen. Het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt aangesproken via energieoverdracht of beïnvloeding die de therapeut in gang zet door middel van handoplegging, of het maken van strijkende bewegingen op of langs het lichaam. Deze (levens)energie wordt met verschillende termen in verschillende culturen aangeduid, zoals “prana” (India), “chi” (China) of “ki” (Japan). Op deze manier kunnen bijvoorbeeld blokkades worden opgeheven, ‘gaten’ worden aangevuld of vervormingen worden rechtgezet.


Diagnostiek

De Energetisch Therapeut is voor de diagnostische informatie o.a. aangewezen op informatie die niet langs de gebruikelijke zintuiglijke weg verkregen wordt, maar berust op zogenaamde buitenzintuiglijke waarneming, heldervoelen in mijn geval. Het energetisch systeem bevat allerlei informatie over de gezondheidstoestand uit het verleden, heden en zelfs de toekomst van de cliënt. Het is aan de therapeut om de informatie die verkregen wordt op een goede manier te interpreteren en toe te passen in de behandeling.

Therapeutisch gesprek

Een onderdeel van de behandeling is het therapeutisch gesprek, om de energetische behandeling te ondersteunen en het inzicht in het eigen helings/gezondheidsproces te bevorderen. Het therapeutisch gesprek kan vóór, na of tijdens de behandeling plaatsvinden. Ook kan de Energetische Therapeut gebruik maken van gronding- en ademhalingsoefeningen.